Onze bedrijfsgeschiedenis

Alles begon in 1953. Raymond De Baere besefte dat zijn boerderij te kleinschalig was om leefbaar te zijn en besloot hieraan iets te doen. Hij startte als aankoopcommissionair in de aardappelsector. Na verloop van tijd verplaatste de aardappelteelt zich echter meer en meer naar de poldergrond omdat de kwaliteit van de grond er beter geschikt was voor het telen van aardappelen. Aangezien de intensieve veeteelt in die periode zijn opmars begon in de streek waar het bedrijf gelegen was, werd deels overgeschakeld naar de verkoop van samengestelde veevoeders. De veevoeders werden niet door de onderneming zelf geproduceerd maar werden extern aangekocht. Aangezien het bedrijf van Raymond De Baere de nodige bekendheid genoot onder de landbouwers in de streek kreeg ook deze activiteit vlug gestalte.

 

Door het overlijden in 1971 van de bedrijfsleider, Raymond De Baere, nam z'n 21-jarige zoon, Jaky De Baere, het bedrijf over. De zaak breidde steeds verder uit en in 1976 werd een vennootschap opgericht nl. De Baere Jaky bv.

 

Aangezien de veeteelt in de streek steeds verder toenam werd de verkoop van veevoeders de belangrijkste activiteit van de onderneming. Door de grootschaligheid van de landbouwbedrijven en de meer gespecialiseerde veeteelt werd het nodig de klanten beter technisch te ondersteunen. Daarom werd uitgekeken naar een veevoederbedrijf die deze behoefte kon invullen.

 

Anno 1980 viel de keuze op Hendrix'Voeders (Merksem). Vanaf dat moment besloot de bedrijfsleider het grootste gedeelte van het transport niet meer uit te besteden aan derden maar het zelf in handen te nemen. Er werd overgegaan tot de aankoop van een vrachtwagen met aanhangwagen voor het vervoer van zakgoed.

 

In 1985 besliste de zaakvoerder ook vervoer voor derden te verrichten.

Naarmate de omzet in de veevoedersector toenam en naarmate het zakgoed vervangen werd door bulkgoed, werd het rendabel om zelf het bulktransport te gaan verzorgen. In 1990 werd een trekker met oplegger voor bulktransport aan het wagenpark toegevoegd.

 

De omzet nam jaarlijks toe en in 1996 werd beslist tot de aankoop van een tweede bulkoplegger.

 

In 1998 studeerde Ingo de Baere af in de richting bedrijfsbeheer (optie accountancy-fiscaliteit) en haalde zijn rijbewijs CE. Hij stapte in het bedrijf waar hij voornamelijk met de bulkoplegger reed.

 

Jannie De Baere studeerde in 2002 af als gegradueerde elektromechanica en haalde ook zijn rijbewijs CE. Samen met hun vader bouwden ze het bedrijf verder uit.

 

Op 65-jarige leeftijd overleed Jaky. Beide zonen zetten de zaak samen verder.

 

Ingo houdt zich vooral bezig met planning en administratie, Jannie met de verkoop en het begeleiden van klanten bij al hun formaliteiten. Tevens onderhoud hij het wagenpark.

 

In 2016 werd een nieuwe opslagloods gebouwd van 2000 m² om zelf granen te kunnen bewaren en flexibeler te kunnen leveren aan de landbouwers.

 

Ondertussen heeft het bedrijf 10 trekker-opleggers en 2 vaste wagens voor het transport van veevoeders, stro, meststoffen (ook vaste mest), pulp, granen en zaden, …

 

Het bedrijf verkoopt veevoeders van ForFarmers.